Studio za nokte Nada- ljepljenje tipse 1 2016

Studio oblikovanje

Studio za nokte Nada- ljepljenje tipse 1 2016


Articles about studio oblikovanje

What articles can you find about studio oblikovanje:

Longevity

We don’t make things that will be replaced after a season or two. If an object is to be long lasting, it has to function properly, be well-made, and have a timeless form that one will like even after years.

Craftsmanship

We base our work on traditional knowledge and techniques of our ancestors that were improved and perfected through time. We don’t turn our backs on modern tools either – but rather try to find the best combination of the two.

Natural materials

We use materials such as wood or leather and treat them with natural finishes. This way our objects possess a certain natural appeal, contain no harmful ingredients and “wear-in” rather than “wear-out” with daily use.

For more information you can reach out to us via email. You can also find us on Facebook and Instagram.

Dolgotrajnost

Ne izdelujeva stvari samo za določen čas. Če želimo, da ima izdelek dolgo življenjsko dobo, mora ta dobro opravljati svojo funkcijo, biti kvalitetno izdelan in imeti časovno nezaznamovano obliko.

Obrtništvo

Pri snovanju novih izdelkov izhajava iz tradicionalnih rešitev in postopkov naših prednikov, ki so bili izpopolnjeni skozi zgodovino. Pri tem pa ne zanikava uporabe sodobnih digitalnih orodij, temveč poskušava oboje smiselno združevati.

Naravni materiali

Uporabljava materiale, kot sta les in usnje, te pa zaščitiva z naravnimi sredstvi. Tako obdelani materiali posedujejo naravno lepoto, ne vsebujejo človeku škodljivih snovi ter se skozi dolgotrajno uporabo dobro starajo.

Za več informacij sva dosegljiva preko emaila, najdete pa naju tudi na Facebooku in Instagramu.

Source: http://studiomoste.com/about/- oblikovanje strani, trgovin, portalov, ...

- priprava vsebine in objavljanje

- optimizacija strani, vodenje facebook, google kampanij

- oblikovanje bannerjev, reklam, pasic, video, ...

Source: http://www.kalish.si/

Leave a Replay

Submit Message