Martina Malešič - Slovenska stanovanjska gradnja v času socializma

Watch video about Stanovanjska gradnja

Martina Malešič - Slovenska stanovanjska gradnja v času socializma


Articles about Stanovanjska gradnja

What articles can you find about Stanovanjska gradnja:

KONTAKT HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana www.publicus.si

HIS d.o.o. Donja Višnjica Horvaćanska 17a

10000 Zagreb Hrvaška 

Source: http://www.his-lj.si/o-podjetju/Stanovanjska politika in reševanje bivanjskih težav meščanov je vsekakor ena izmed prioritet lokalne skupnosti v prestolnici. Ne glede na to pa se kljub dejstvu, da mestni stanovanjski sklad in lokalna skupnost razpolagata z več kot 4200 stanovanjskimi enotami, prestolnica že vrsto let sooča z velikim mankom neprofitnih najemnih stanovanj. Z novogradnjami in nakupi je letno v povprečju pridobljenih okrog 150 dodatnih enot, žal pa se, glede na uspeh na razpisih za dodelitev le teh, primanjkljaj ne zmanjšuje – uspe namreč le vsak deseti prosilec.

V letih 2015 in 2016 smo zagotovili 217 dodatnih stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 501 občanu oziroma od leta 2010 do sedaj  pridobili 937 stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 1832  občanom. Cilj pridobiti 150 dodatnih stanovanjskih enot letno je bil presežen.

Gradnja stanovanj poteka v skladu z načeli trajnostne gradnje in univerzalnega bivalnega okolja, s ciljem našim najemnikom ponuditi dom, ki jim bo služil kar največji del njihovega življenja.

Danes je v uporabi 4226 stanovanjskih enot.

Source: http://www.zoranjankovic.si/program/neprofitna-stanovanja/

Leave a Replay

Submit Message