Klicaj! Črna gradbena deponija Cestnega podjetja Koper

Watch video about gradbena podjetja

Klicaj! Črna gradbena deponija Cestnega podjetja Koper


Articles about gradbena podjetja

What articles can you find about gradbena podjetja:

I. gradbena faza

Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Tako gradnja poteka hitreje in zanesljiveje, brez nepotrebnih zapletov in zavlačevanj.

I. gradbena faza predstavlja začetek fizične gradnje objekta, potem, ko smo pridobili vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere lahko začnemo z gradnjo. V prvo gradbeno fazo so zajeta gradbena dela:

Priprava terena pomeni pripravljanje zemljišča za izkop in nadaljnjo gradnjo. Na gradbišču je treba odstraniti vse odvečno drevje in skale, zasuti morebitne jarke in kotanje, v katerih bi lahko zastajala voda, v primeru, da je zemljišče pretirano vlažno, je potrebno odvodnjavanje terena oz. drenaža.

Sledi priprava gradbišča, pri čemer je potrebna postavitev gradbene barake, ograditev gradbišča s primerno ograjo, postavitev sanitarij in vodne oskrbe, ob dostopu na gradbišče pa je treba postaviti tablo, na kateri so podatki o investitorju, izvajalcu in nadzorniku gradbenih del na parceli. Zahtevnost ureditve gradbišča je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta, ki ga gradimo. Več o sami pripravi gradbišča je zajeto v razdelku Priprava na gradnjo.

Po pripravi gradbišča je potrebno opraviti zakoličbo objekta, ki pomeni prenos tlorisa in položaja objekta s projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v naravo. Zakoličbo lahko opravi geodet, ki izpolnjuje z Zakonom o graditvi objektov predpisane pogoje. Pri zakoličbi pa je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličenju objekta se izdela zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in ga podpišeta odgovorni geodet in izvajalec ter pooblaščeni predstavnik občine, če je ta prisoten pri zakoličbi.

Po opravljeni zakoličbi objekta sledi izkop gradbene jame, za postavitev temeljev in temeljne plošče. Pri izkopu gradbene jame je dobro, da izkopano zemljo deponiramo in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice novozgrajenega objekta.

Source: http://www.slonep.net/gradnja/zidava/i-gradbena-fazaBASTL BERNARD s.p. - FOTOGRAF FOTO - GRAFIČNI STUDIO

Kontaktna oseba: Bastl Bernard Naslov: Podsmrečje 14, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-30-75

BELAJ IVAN s.p. - ŽAGARSTVO IN MIZARSKE STORITVE NA TERENU

Kontaktna oseba: Belaj Ivan Naslov: Šmiklavž 17a, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-75-85

BELAJ STANISLAV s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO

Kontaktna oseba: Belaj Stanislav Naslov: Kropa 2, Bočna, 3341 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-53-39

BELAJ - TRANS, d.o.o.

Kontaktna oseba: Branko Belaj Naslov: Šmiklavž 23, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-75-67

BEZOVŠEK PETER s.p. - "TUFKA" PESKOKOP TUFA KANOLŠČICA

Kontaktna oseba: Bezovšek Peter Naslov: Lenart pri Gornjem Gradu 27, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 838-30-41

BOŽIČ ANICA s.p. - IZDELOVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV

Kontaktna oseba: Božič Anica Naslov: Prod 35, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-33-11

BOŽIČ BOŠTJAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA

Kontaktna oseba: Božič Boštjan Naslov: Podhom 2, 3342 Gornji Grad Telefon: /

BOŽIČ DARKO s.p. - SVEČARSTVO BOŽIČ

Kontaktna oseba: Božič Darko Naslov: Tirosek 63, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-75-31

BREZOVNIK MIRKO s.p. - VODOVODNE INŠTALACIJE

Kontaktna oseba: Brezovnik Mirko Naslov: Attemsov trg 23, 3342 Gornji Grad GSM: 041 / 783-623

ČERNEVŠEK RUDOLF s.p. - AVTOPREVOZNIK

Kontaktna oseba: Černevšek Rudolf Naslov: Tirosek 32, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 584-75-18

ČERNJAVIČ JANKO s.p. - ELEKTROSTORITVE, TRGOVINA IN ZASTOPSTVA

Kontaktna oseba: Černjavič Janko Naslov: Bočna 81, 3342 Gornji Grad GSM: 041 / 793-632

DEOS d.d. - CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD

Kontaktna oseba: Francka Voler Naslov: Tlaka 28, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 / 839-28-00

E-FORT d.o.o.

Kontaktna oseba: Janez Štiglic ml. in Janez Rant Naslov: Kocbekova cesta 27, 3342 Gornji Grad GSM: 031 654 132 e-mail:[email protected]

Eko Toplota Energetika d.o.o. Ljubljana

Kontaktna oseba: Darko Korošec Naslov: Tivolska cesta 48, Ljubljana Telefon: 0043 676 8780 3959 E-mail:[email protected] Spletna stran: www.eko-toplota.si Preberi več...

ERMENC MATIJA s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO

Kontaktna oseba: Ermenc Matija Naslov:

Source: http://gornji-grad.si/?q=content/podjetja

Leave a Replay

Submit Message