Gradnja hiše z YTONG, Oplotnica

Gradnja hi? pod klju?em

Gradnja hi?e z YTONG, Oplotnica


Articles about gradnja hi? pod klju?em

What articles can you find about gradnja hi? pod klju?em:

Gradnja na klju?

JARIS gradnja na klju? po na?elu "klju? v roke" vklju?uje vse postopke in potrebna dela, kjer na koncu prevzamete leseno hi?o z urejeno okolico, dvori??em in nadstre?ki, pripravljeno za takoj?njo vselitev. Vse za vnaprej znano in garantirano fiksno ceno. To pomeni, da vam ni potrebno prav ni? skrbeti, kako in kje na koncu izbrskati dodatna sredstva za pla?ilo "nepredvidenih dodatnih del".

V hi?i je urejena kompletna elektroinstalacija z izbranimi stikali in vti?nicami. Urejena so vsa slikopleskarska dela, finalizirane so tudi stopnice. Vgrajena je ?e vsa sanitarna oprema, polo?ena je vsa keramika in parket po va?em izboru. Da hi?a lahko postane va? novi dom, manjkata samo ?e pohi?tvo in vi.

Od zunaj se hi?a pona?a s prelepo fasado, okolica hi?e je urejena kot iz ?katlice.

Prednosti JARIS gradnje na klju?

Z gradnjo na klju? prihranite ?as in denar. Ter va?e ?ivce in skrbi.

Za izgradnjo hi?e je potrebno pribli?no 50 do 60 razli?nih izvajalcev. Iskanje in dogovarjanje z vsakim posebej vzame ogromno ?asa. Izvajalce je potrebno strokovno koordinirat, da se dela izvajajo po pravem vrstnem redu. Predvsem pa so potrebne bogate izku?nje, da lahko od izvajalcev zahtevamo kakovostno izvedbo. Zaradi usklajenosti ?ir?e ekipe JARIS strokovnjakov, pri izvedbi ne prihaja do neusklajenosti, zamud in dodatnih predvidenih ali nepredvidenih stro?kov. Veliko te?o ima tudi JARIS garancija. Z eno garancijo garantiramo na?im strankam za vse na?e podizvajalce. In tudi nam se kdaj pa kdaj zgodi, da nam izvajalec ali dobavitelj reklamacije ne prizna ali se ne ogla?a na telefon. Na?a dol?nost do strank pa je, da tudi v takih primerih, napako odpravimo. ?etudi na svoje stro?ke. Z gradnjo na klju? vam prihranimo ?as, denar, ?ivce in skrbi.

Source: http://www.jaris.si/sanjska-hisa/gradnja-na-kljuc.htmlTo je pa najpomembnej?a odlo?itev, ki jo je potrebno sprejeti pri monta?ni gradnji. Za sabo potegne kup podrobnosti od sestave sten, oken, vrat, vse do strehe, ?e se odlo?i? za gradnjo na klju?, pa tudi notranje opreme. Izvajalcev in informacij o njih je, tako kot na premnogih podro?jih, preve?, tako da je te?ko najti tiste najbolj pomembne. Katalogi, sejmi, internet, nekateri celo obi??ejo naselje monta?nih hi? na Dunaju in v Gradcu. Mi smo za?eli pri tistih izvajalcih, ki jih vsi poznamo in na na?em trgu delujejo ?e ve? desetletij. To sta Jelovica in Marles. »Ne bomo ni? kompliciral, Jelovica ima kar dobre hi?e, pa ?e blizu je, tako da ne bo potrebno skakat na drug konec Slovenije.« To je bila moja prvotna ideja in tudi prvi obisk je bil v tej tovarni. Pravzaprav so me zelo dobro sprejeli, korektno izdelali tudi prvo skico hi?e in relativno ugoden predra?un (75000Eur zunaj zaklju?en objekt). Ampak tale internet vso stvar mo?no zaplete in na ?alost tudi podra?i. Kar tako iz ?istega firbca sem prebral nekaj ?lankov, pa tudi ponudb ostalih izvajalcev. V o?i so mi takoj padle Riko hi?e. Njihova filozofija naravne lesene hi?e in sodobne oblike, so me tako navdu?ile, da sploh nisem sli?al opozoril o astronomskih cenah. Pravzaprav njihov prvi predra?un sploh ni bil tako nebe?ko visok (95000Eur), tako da sem ?e nekaj ?asa gojil upanje, da bo njihova hi?a tudi moja hi?a. Kon?ni predra?un pa je bil kljub le malenkostnim popravkom na?rta kar za 25000Eur vi?ji. Tudi za barantanje niso bili prav navdu?eni, tako da sem na koncu le ugotovil, da nisem v njihovem sloju strank. Odlo?itev je bila te?ka, sem pa sedaj prav vesel, da se je izteklo tako, kot se je. Nekaj podobnega kot Riko ponuja tudi avstrijsko podjetje KLH, ?eprav pri njih pravzaprav ne ve? popolnoma, kaj kdo ponuja. KLH je pravzaprav le tovarna vezanih masivnih plo??, njihov zastopnik za stanovanjsko gradnjo je v Kranju, izvajalci iz Ljubljane. Pravzaprav nikakor nisem mogel ugotoviti, kak?ne so njihove povezave in kdo je za kaj odgovoren. Zato so izpadli iz igre. Naslednja tar?a je bilo podjetje Rihter, ki tudi ponujajo hi?e z lesnimi izolacijami. Pravzaprav je komunikacija z njimi ?la v za?etku zelo dobro. Ko pa smo se ?e dogovarjali o podrobnostih, kar na enkrat nismo bili ve? na isti valovni dol?ini. Jaz sem se s prodajnikom dogovoril za eno, v predra?unu pa se je zna?lo popolnoma drugo. Mogo?e sem imel smolo, saj je prodajnik, ki je skrbel zame, ravno takrat menjal slu?bo. No, pa tudi cene so se iz meseca v mesec dvigovale (na koncu okoli 100000Eur za hi?o po sistemu natura), tako da sem tudi nad njimi obupal. Sem pa v tistem ?asu ugotovil, da monta?ne hi?e niso le tiste, ki jih izdelajo v tovarni. Po pogovoru z Mirotom ?kvor?em iz Ekoprodukta me je navdu?ila skeletna gradnja. Ta na?in je v tujini precej bolj pogost kot tu v Sloveniji, kjer se z njim ukvarja le nekaj manj?ih podjetij, nekateri posamezniki pa se jo lotijo kar sami. Pravzaprav je osnova take gradnje to, da se vse dogaja na gradbi??u. Najprej se postavi leseno ogrodje hi?e. Z ene strani se oblo?i z OSB plo??am, z druge pa s lesnimi fasadnimi plo??ami. Vmes se napiha celulozna ali lesna izolacija. Z zunanje strani se ?e oblo?i s fasado, z notranje pa z mav?no kartonskimi plo??ami. Prednosti tak?nega na?ina gradnje je ve?. Zaradi sestavljanja na samem gradbi??u, se deli konstrukcije precej bolj skladajo. Pri izolaciji ni nevarnosti, da bi se med transportom posedala in s tem sprostila kak?ne toplotne mostove. Naravni materiali, ki se uporabljajo pri gradnji, zagotovijo udobno mikroklimo v hi?i tako poleti v hudi vro?ini kot tudi pozimi. Me je pa predra?un Ekoprodukta kmalu spet postavil na realna tla. ?ez 200000Eur za hi?o na klju?, je bilo ?e precej ve?, kot bi me pri?la Riko hi?a. Tudi Dama Hause iz Brnika, ni bila ni? cenej?a. Sem ?e kar malo obupaval. Spet sem se vrnil na klasiko. Predra?un Marlesa me je malo razvedril (podobna cena kot Jelovica), od Kagerja pa predra?una sploh nisem dobil, ?eprav mi ga je njihov gorenjski predstavnik obljubljal v parih dneh. Potem pa sem nekje, mislim da v eni od mnogih revij, ki se vsaj dotikajo gradbeni?tva, zasledil podjetje Jaris. Prav velikega upanja nisem imel, ko sem jim poslal moj projekt, a predra?un je bil sumljivo vabljiv. Ogledal sem si njihovo gradnjo v Igu in sama hi?a, predvsem pa njihov odnos sta me pozitivno presenetila. Izmenjali smo si ?e nekaj sporo?il in za?uda predra?un ni bistveno narasel, ?eprav sem si za?elel Inlesova lesena okna, pa nekaj macesnove fasade. Potreboval sem samo ?e potrditev strokovnjaka, da so njihove hi?e v primerni kvaliteti. Naprosil sem prijatelja, ki se na monta?no gradnjo tudi poklicno mo?no spozna, da me pospremi k pogovoru z direktorjem podjetja. Prvo veliko presene?enje nam je priredil direktor sam s svojo pojavo. Namesto uglajenega gospoda s kravato, se je pojavil fant s kavbojkam in mikico. Drugo presene?enje pa je bilo, da ta fant pozna odgovore na vsa meni zelo strokovna vpra?anja mojega prijatelja. Vsaj dve uri je trajala debata, pri kateri sem jaz ve?inoma lahko samo pametno kimal. V avtu je prijatelj dejal le: »Ta fant ve, kaj dela. Imam dober ob?utek.« Odlo?itev je bila jasna. Torej, za vse tiste, ki ste ugibali, kdo le bo moj izvajalec. To je podjetje Jaris. In njihovo gradnjo boste lahko spremljali v mojem blogu in, ?e bo koga zaneslo v na?e kraje, tudi na na?i parceli. In da odkrijem ?e eno skrivnost, njihova cena je trenutno na okroglih 100000Eur (DDV vklju?en) za zunaj zaklju?en objekt. Res pa, da smo prvotni ponudbi dodali kar nekaj dodatkov (macesnova troslojna Inlesova okna in vrata, del fasade v macesnu, lesena masivna plo??a med nadstropjema, gara?ni nadstre?ek, pergola nad teraso, pa ?e kaj bi se na?lo). Za enkrat svoje odlo?itve nisem ?e prav ni? ob?aloval. Nasprotno, z Borisom, njihovim direktorjem, je sodelovanje prav prijetno. Vedno ima kup dobrih idej in pravi u?itek se je z njim pogovarjati o detajlih, ki hi?i dajo njeno prepoznavnost. Da bi se le tudi pri gradnji sami nadaljevalo tako uspe?no sodelovanje. In gradnja se je za?ela danes, tako da vam ?e jutri postre?em s prvimi slikami.

Moje ocene izvajalcev Jelovica Podjetje s tradicijo, dober odnos do kupcev, ugodna cena, kar se ti?e sestave sten v zadnjih desetletjih niso kaj prida napredovali.

Marles Prav tako podjetje s tradicijo, ?e posebej ugodna cena v njihovih akcijskih ponudbah, ve?ja mo?nost izbire sestave sten.

Riko Podjetje, ki ima za mene pri nas najlep?e in najprijetnej?e monta?ne hi?e. Masivni les v stenah in stropu da prostoru poseben vonj. Tudi odnos s kupci je na primernem nivoju. Seveda pa cena vklju?uje tako njihovo kvaliteto kot tudi image.

Kager V javnosti zelo priznano, kvalitetno podjetje. Hi?e so ve?inoma moderne z ogromnimi okni. A tudi cene mo?no sledijo Rikotovim.

Rihter Podjetje iz Savinjske doline, ki je mo?no razvojno usmerjeno. V zadnjih nekaj letih so trg ponudili kar nekaj novih produktov (standard, standard plus, standard plus aku, natura). Osnovna ponudba je dokaj ugodna, ostale variante pa hi?o precej podra?ijo.

Libella Na forumih ima to podjetje zelo dober ugled. Mislim pa, da po sestavi sten in po mo?nosti prilagoditev tlorisov, niso vredni svoje cene.

Finske brunarice Nekaterim so v?e?, po moje pa v na?e okolje ne sodijo.

KLH Prvi pribli?ek Riko hi?am. Slabost njihovih vezanih masivnih sten je, da je v njih stotine kilogramov lepila. Pri meni so odpadli, ker se ne ve natan?no, kdo kaj dela in kdo je za kaj odgovoren.

Lumar Z njimi pa nisem imel nikakr?nih pogovorov, tako da si ocene ne bi upal dati. Vidim pa v na?em naselju ?e dve njihovi hi?i, pa ?e en sosed se dogovarja z njimi. Kot ka?e, so kar ugodni.

Juting ?e si bolj na tesnem z denarjem, se pri njih da dobiti zelo ugodne hi?e, ki so vsaj po ocenah v forumih kar ustrezne kvalitete.

Eko produkt Najbolj znano podjetje za skeletno gradnjo, predvsem zaradi zelo zgovornega direktorja. Se spla?a z njim opraviti pogovor, saj ti razjasni marsikatero neznanko. Je pa drag, sli?al sem pa tudi, da kupci niso povsem zadovoljni z njim. So pa to popolnoma neuradne informacije.

Dama haus Pravzaprav so oni tisti, ki postavijo ve?ino skeletov hi? tudi za ostala podjetja, ki ponujajo skeletno gradnjo, tudi za Eko produkt in Jaris. Vsaj meni pa so postavili nerazumljivo visoko ceno.

Legoles Tudi oni naj bi bili kar kvalitetni ponudniki skeletnih hi?. Izhajajo iz propadlega gozdnega podjetja in prav zato je sodelovanje z njimi malce tvegano.

Jaris Manj?e podjetje, ki se ?ele uveljavlja na trgu monta?nih hi?. Moja bo njihova deseta hi?a. Po eni strani je sodelovanje z njimi, zaradi njihove velikosti malce tvegano, po drugi strani pa so se pripravljeni 110% posvetiti vsakemu kupcu in njegovim ?eljam. Cena pa je vsaj 25% ni?ja, kot pri ostalih proizvajalcih skeletnih hi?, ?eprav izvaja delo z istimi podizvajalci.

Poleg teh nastopa na slovenskem trgu ?e veliko drugih izvajalcev, s katerimi pa nisem imel nobenega stika, tako da o njih ne morem povedati kak?ne koristne informacije. ?e jih ima? mogo?e ti, napi?i tudi tvoje izku?nje.

Source: http://gradnjahise.blog.siol.net/2007/11/19/izbira-izvajalca-montazne-hise/

Leave a Replay

Submit Message