GAO arhitekti: Stanovanje v Situli - Ambienti

Watch video about Zasnova stanovanj

GAO arhitekti: Stanovanje v Situli - Ambienti


Articles about Zasnova stanovanj

What articles can you find about Zasnova stanovanj:

Tehnični popis stanovanj

Energetska izkaznica Stanovanjski objekt je načrtovan tako, da se lahko uvršča v energijski razred B1. Energetska učinkovitost stavbe je dosežena s kakovostnim toplotnim ovojem stavbe, z okni s kvalitetno troslojno izolativno zasteklitvijo ter mehanskim prezračevanjem z rekuperacijo, ki vrača toploto odpadnega zraka in s tem zmanjšuje potrebno količino toplote za ogrevanje.

Gradbena konstrukcija Objekt je zasnovan kot masivna armirano betonska zgradba z armirano betonskimi ploščami in  armirano betonskimi stenami. Etaže so med seboj povezane z dvoramnimi armirano betonskimi stopnicami.

Streha Streha bo izvedena kot ravna nepohodna in toplotno izolirana.

Fasada Fasada objekta bo izvedena kot kontaktna fasada, s tankoslojnim ometom. Fasada bo toplotno izolirana po celotnem obodu, v debelini 20 cm.

Okna Okna so PVC izvedbe s trojno izolativno zasteklitvijo. Toplotna prehodnost okna U=0.9 W/m2K. Za senčenje so predvidene zunanje žaluzije.

Predelne stene Predelne stene v stanovanjih bodo izvedene iz mavčno kartonskih plošč . Predelne stene med shrambami v kleti so iz celičnega porobetona debeline 10 cm.

Vhodna vrata v stanovanja Vrata v stanovanja bodo protipožarne in protivlomne izvedbe, z ustrezno protihrupno zaščito

Notranja vrata Vsa notranja vrata v stanovanjih bodo suho montažna, furnirana, z lesenimi podboji.

Tlaki Vsi tlaki bodo izvedeni kot plavajoči zvočno izolirani estrihi. Na hodnikih in stopnicah je predvidena obloga iz keramike, v stanovanjih pa s parketom razen kopalnice, kjer je predvidena keramika. Varnost: Poleg  protivlomni vhodnih vrat v stanovanja, je v pritličnih stanovanjih predviden tudi alarmni sistem. Dostop do kleti bo zaprt s hitro tekočimi rolo vrati, ki se bodo odpirala s pomočjo daljinskega upravljanja.

Atrij: V atrijih bodo urejene pohodne terase na AB plošči površine 10 m2, ostali del atrijev je zatravljen. Atrije od ostalih skupnih površin ločuje živa meja iz navadnega gabra ali nizka zaščitna ograja.

Terase: Terasi na terasni etaži bosta delno pokriti in tako zaščiteni tudi pred dežjem in soncem. Tlak bo izveden s keramiko za zunanjo uporabo. INSTALACIJE Meritve:

Vsako stanovanje ima zagotovljeno neodvisno meritev porabe elektrike, plina in vode. Skupna meritev električne energije se nanaša na skupne naprave in skupne prostore.

Ogrevanje: Vsako stanovanje ima svoj plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje in pripravo tople vode. V vseh stanovanjih je predviden dvocevni razvod z jeklenimi ploščatimi radiatorji s termostatskimi ventili.

Prezračevanje: Vsa stanovanja se prezračujejo mehansko. Prezračevalna naprava (rekuperator), s toploto odpadnega zraka ogreva sveže doveden zrak in s tem zmanjšuje stroške za ogrevanje.

Hlajenje: Vsako stanovanje ima pripravljeno predinstalacijo za vgradnjo klima naprave. Elektro instalacije Vsako stanovanje ima svojo meritev električne energije, na katero je vezana tudi vtičnica v shrambi. V stanovanjih so predvidene kombinirane stanovanjske podometne razdelilne omarice. Vsem uporabnikom bo omogočen priklop na telekomunikacijsko omrežje. Povezava glavnega vhoda z vsakim stanovanjem za zagotavljanje kontrolo dostopa, je  omogočena prek video/govorne domofonske naprave.

Source: http://www.medcesnjami.si/si/zasnova/tehnicni-popis-stanovanj/Biro: Urbanisti d. o. o.

Avtor: Gorazd Furman Oman

Idejna zasnova zasleduje koncept stanovanj za mlade podjetnike. Objekt strukturira jasna ideja po nadstropjih, kjer je pritličje namenjeno dnevnim dejavnostim podjetnikov, nadstropja so korektno rešena kot bivalni prostori, mansarda pa je namenjena rekreaciji in sprostitvi ter predstavlja nov koncept druženja. Idejna zasnova zelo obsežno rešuje tudi trg objekta z umikom mirujočega prometa in postavitvijo delovnih prostorov in prostorov za druženje v kombinaciji z drevesi.

Ogled IDZ na Youtube.

Biro: Gril Kikelj arhitekti d. o. o.

Avtorja: Klavdij Kikelj in Matjaž Gril

Idejna zasnova predstavlja nov pristop k prenovi tovrstnih objektov. Podstrešje je domisleno osvetljeno na vzhodni strešini z linijo svetlobnih odprtin z opeko. Glede na obstoječe omejitve objekta so stanovanja odlično razporejena. Prizidek na južni strani se ohranja in smisleno kombinira z opeko, kar objektu daje jasno arhitekturno linijo.  Idejna zasnova loči objekt na dva dela, stanovanjski in poslovne prostore v pritličju. Avtorja ne določita funkcijo poslovnih prostorov in tako dajeta odprto možnost kombinacije teh prostorov z namembnostjo, ki jo notranji atrij predvideva v prihodnosti in skladno s prostorskimi akti.

Ogled IDZ na Youtube.

Biro: Studio List d. o. o.

Avtorji: Miha Prosen, Tadej Rener in Zdenko Prosen

Avtorji so v objektu predvideli odprto vsebinsko rešitev, ki zanimivo kombinira stanovanja in poslovne prostore. Slednji so lahko namenjeni pisarniški, obrtni ali drugi podjetniški dejavnosti. Idejna rešitev podaja predlog usklajevanja z ZVKDS za minimalno povečanje okenskih odprtin in posledično boljšo osvetljenost notranjih prostorov. Avtorji ne posegajo v podstrešje, s tem sicer obdelajo manjši prostorski volumen objekta, a hkrati zagotavljajo ohranjanje strešine brez odprtin in s tem večjo skladnost objekta kot kulturnega spomenika.

Ogled IDZ na Youtube.

Source: http://www.nepremicnine-celje.si/kakovost-bivanja/?page=2

Leave a Replay

Submit Message