ET22-1208 z kontenerami Laude.pl

Transport morski ukraina

Looking for "transport morski ukraina"?


Articles about transport morski ukraina

What articles can you find on Google about transport morski ukraina:

Wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz i minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak uzgodnili w piątek w Moskwie, że odbędą się trójstronne rozmowy z Ukrainą o dostawach gazu. Rosja może dostarczyć Ukrainie dodatkowe 1,5-4 mld m sześc. surowca.

Rzecznik Szefczovicza Jakub Adamowicz powiedział PAP, że rozmowy trójstronne mogą odbyć się w Brukseli po 8 grudnia.

Jak mówił rosyjski minister po spotkaniu, strony planują na rozmowach trójstronnych przedyskutować zakres dostaw gazu dla Ukrainy w okresie jesienno-zimowym w ramach obowiązujących kontraktów. – Chodzi o dostawy od półtora do czterech miliardów metrów sześciennych gazu – wyjaśnił Nowak.

Zapewnił, że dostawy te będą realizowane „w ścisłej zgodności” z kontraktami, które podpisane zostały w 2009 roku.

Minister oświadczył też, że cena gazu rosyjskiego dla Ukrainy jest niższa o ok. 15-30 dol. za 1000 metrów sześciennych niż w UE i jest ona konkurencyjna. Wyjaśniając, że chodzi o trzeci i czwarty kwartał br., Nowak oświadczył, że zakupy gazu od Rosji byłyby dla strony ukraińskiej „ekonomicznie bardziej uzasadnione”.

Nowak powtórzył stanowisko Rosji, która uważa, że istnieje pewne ryzyko ze względu na ilość surowca, jaką Ukraina zgromadziła dotąd w podziemnych zbiornikach gazu. – W okresie letnim gaz został zgromadzony w podziemnych zbiornikach w niepełnym zakresie, tak więc przy niskich temperaturach pojawia się ryzyko niewystarczających na Ukrainie źródeł gazu – powiedział.

Ze swej strony Szefczovicz ocenił, że format trójstronny okazał się dotąd najbardziej odpowiedni w rozmowach o dostawach gazu. – Rosja jako eksporter, Ukraina jako kraj tranzytowy i UE jako główny importer są wspólnie zainteresowane przewidywalnością (dostaw) – powiedział wiceszef KE, cytowany w oficjalnym komunikacie.

W Moskwie Szefczovicz spotkał się także z wicepremierem Rosji Arkadijem Dworkowiczem i wiceszefem koncernu Gazprom Aleksandrem Miedwiediewem.

Nowak i wiceprzewodniczący KE poruszyli także kwestię projektowanych gazociągów Nord Stream 2 i Tureckiego Potoku (Turkish Stream). Rosja gotowa jest przedstawić dalsze informacje dotyczące ekonomicznego uzasadnienia budowy tych gazociągów – zapewnił Nowak.

Jednocześnie Rosja stoi na stanowisku, że aby osiągnąć etap praktycznej realizacji tych projektów, ważne są gwarancje ze strony UE o ich celowości, „potwierdzenie gwarancji ich realizacji – wskazał.

Kontynuowanie rozmów gazowych między Rosją a Ukrainą przy udziale Komisji Europejskiej o dostawach gazu KE zaproponowała jeszcze latem. Szefczovicz wskazywał wówczas, że trójstronne rozmowy dałyby dodatkową pewność prawną i polityczną, że wszystkie strony: dostawca, odbiorca i kraj tranzytowy (Rosja,Ukraina i UE), będą odpowiednio współpracować.

W tym roku przed rozpoczęciem okresu grzewczego sytuacja Ukrainy, przez którą przebiegają dostawy do krajów Europy Środkowej, nie była zła. Kraj miał ok. 12 mld metrów sześciennych surowca w magazynach przed zimą i według obliczeń Kijowa potrzeba było jeszcze ok. 2,5 mld metrów sześciennych, by gazu nie zabrakło w sezonie grzewczym. Przy czym, nieoficjalnie źródła w Brukseli oceniały, że byłoby lepiej, gdyby Ukraińcy zgromadzili 16 mld metrów sześciennych zapasów. Ich wyczerpanie bowiem stanowi zagrożenie dla dostaw do niektórych krajów UE.

W listopadzie 2015 r. Ukraina przestała kupować gaz z Rosji, dając pierwszeństwo korzystniejszym cenowo dostawom z Zachodu. Ta sytuacja również się zmieniła. Przed wakacjami Naftohaz zwrócił się do Gazpromu o wznowienie dostaw, ale pod warunkiem zaoferowania dobrej ceny.

Czytaj także: Będzie więcej gazu z polskich złóż Waszczykowski: Nord Stream II nie powstanie KE upomina Polskę ws. bezpieczeństwa wydobycia ropy i gazu na morzachW ramach łańcucha usług logistycznych oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę przewozów kolejowych, z zastosowaniem wagonów normalno- i szerokotorowych.

Transport kolejowy  na Wschód

Specjalizujemy się w transporcie artykułów spożywczych i budowlanych pomiędzy Polską a krajami Europy Wschodniej i Południowej oraz Azji. Transportem kolejowym docieramy głównie do takich krajów, jak: Chiny, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia i Białoruś. Współpracującym z nami producentom oferujemy organizację załadunku w miejscu odbioru towaru.

Nasza oferta skierowana jest do producentów oraz dystrybutorów węgla, nawozów sztucznych, stali, kruszyw i innych produktów masowych oraz materiałów budowlanych i artykułów spożywczych. Artykuły spożywcze, wymagające kontroli temperatury, przewożone są przez nas z wykorzystaniem tak zwanych sekcji chłodniczych.

Kompleksowa usługa logistyczna Klienci korzystający z naszych usług mają zapewnioną kompleksową obsługę logistyczną, która wzmacnia ich konkurencyjną pozycję i umożliwia koncentrację na własnej działalności.

Naszym klientom zapewniamy: - odbiór towaru z magazynu producenta przez swoich pracowników wraz z kontrolą ilości i jakości przygotowanego do dystrybucji towaru oraz jego opakowania, - załadunek towaru na polskie wagony kolejowe (kryte, platformy, węglarki) i jego zabezpieczenie, - wypełnienie kolejowych listów przewozowych SMGS, - odprawę celną towaru (na zakładzie i na przejściach granicznych), - transport kolejowy do terminalu przeładunkowego na granicy Polski (Braniewo, Dorohusk, Żurawica), - przeładunek towaru do wagonów szerokotorowych i jego zabezpieczenie przez pracowników firmy, - dodatkową kontrolę przeładunku dokonywaną przez firmę SGS Supervise Poland, - kontrolę dokumentów przewozowych przeprowadzaną przez pracowników oddziału granicznego naszej firmy (listy SMGS, SAD, Faktura Eksportowa) pod kątem zgodności z faktycznie przeładowaną ilością towaru do wagonów szerokotorowych ( potwierdzoną przez pracowników Polfrost i SGS Supervise Poland), - opłatę frachtu kolejowego do stacji docelowej, - monitoring przewozów wraz z uzyskiwaniem informacji od klientów o stanie towaru dostarczonego do odbiorcy, - pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych z transportem kolejowym do stacji docelowej, świadczoną przez nasze biura w Warszawie i przedstawicielstwa w Rosji (Kaliningrad, Moskwa), na Ukrainie (Kijów, Mostiska) i w Kazachstanie (Ałmaty).

Jako uzupełnienie całego pakietu świadczonych usług Polfrost oferuje klientom: - przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do wagonów szerokotorowych na terminalach przeładunkowych w Rosji (Kaliningrad), na Białorusi (Brześć) i Ukrainie (Mostiska), - clenie towarów eksportowanych do Rosji (Kaliningrad, Moskwa) oraz na Ukrainę (Mostiska), - magazynowanie towarów w Moskwie.

Nasza infrastruktura Naszym atutem jest posiadanie niezbędnej infrastruktury w postaci sieci terminali przeładunkowych, rozmieszczonych głównie przy wschodniej granicy Polski oraz przedstawicielstw na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

Z kolejami tych państw podpisaliśmy bezpośrednie umowy, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów oraz na sprzedaż frachtów kolejowych. Dzięki wdrożeniu w firmie nowoczesnych systemów informatycznych, powierzony nam towar podlega bieżącemu monitoringowi. Nasi doświadczeni pracownicy dbają o jakość i bezpieczeństwo towaru podczas przewozu, a klienci otrzymują codziennie informacje o miejscu pobytu wagonu kolejowego.Watch video about transport morski ukraina

What can you find on YouTube:

ET22-1208 z kontenerami Laude.pl

Leave a Replay

Submit Message