Uniwersalne kotły z podajnikiem PROSAT

Cena kotła na paliwo stałe

Kotły miałowe - tania alternatywa

Kotły na miał to możliwość taniego ogrzewania domu. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne - posiada wady i zalety. Warto je poznać, zanim podejmiemy ostateczną decyzję.

Odpowiedzią na problem z wyborem odpowiedniego systemu grzewczego w mieszkaniu jest kocioł na paliwo stałe. Dla osób, dla których ważna jest przede wszystkim cena kotła oraz koszt ogrzewania pomieszczeń, piece CO na paliwo stałe są najlepszym, bo najbardziej ekonomicznym, rozwiązaniem.

Wśród kotłów tego rodzaju można spotkać wiele ich modeli, które przystosowane są do spalania różnych surowców. Największą popularnością cieszą się piece na miał, ekogroszek, pelet czy brykiety. Znacznie szersze zastosowanie, bo umożliwiające spalanie praktycznie wszystkiego, mają kotły fluidalne. Jednakże - ze względu na wysoki koszt - nie cieszą się powszechnością.

Kotły na miał - za i przeciw

Wiele osób zastanawia się, dlaczego warto zdecydować się akurat na kotły miałowe. Okazuje się, że ich powszechność wynika z ekonomiczności. Nie da się ukryć, że takie rozwiązania są dużo tańsze w porównaniu z piecami przeznaczonymi do spalania innych surowców. Za ich instalowaniem przemawia również fakt niższej ceny samego paliwa.

Najczęściej porównuje się kotły CO miałowe do pieców na ekogroszek. Szacuje się, że miał węglowy może być nawet 40% tańszy, jest więc bardziej ekonomiczny w eksploatacji. Trzeba mieć świadomość, że cena zwykle idzie z jakością paliwa. Miał jest mniej energetyczny, siłą rzeczy zużywa się go znacznie więcej. Na obniżenie kaloryczności wpływa również ilość zanieczyszczeń. Może więc okazać się, że niska cena miału to duża ilość popiołu, a ogrzewanie mniej efektywne. W rezultacie koszty ogrzewania znacznie wzrosną.

Poza ceną paliwa, ważną kwestią jest eksploatacja kotłów miarowych. Ze względu na to, iż jest ona wymagająca, sprawę zakupu kotła miałowego trzeba poważnie rozważyć.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że tego rodzaju rozwiązania - podobnie zresztą jak inne piece wykorzystujące paliwa stałe - wymagają stałej obsługi. Co kilka godzin zapas miału musi zostać uzupełniony ręcznie. Oczywiście zawsze można zdecydować się na droższy model kotła - z podajnikiem. Niemniej jednak i to rozwiązanie wymaga naszej ingerencji, bowiem obecność podajnika jedynie wydłuża czas pomiędzy załadunkami.

Dla wielu osób ważnym aspektem okazuje się być duże pylenie pieca. Ze względu na to, iż miał jest mocno sypki, w niewielkiej i zamkniętej kotłowni jego używanie jest dość niekomfortowe. Chodzi o trudności w utrzymaniu czystości w pomieszczeniu. Dodatkowo podajnik i wymiennik w kotle miałowym wymaga częstego i regularnego czyszczenia. Zaniechanie tej czynności to spadek efektywności cieplnej pieca. Wybór takiego urządzenia wymaga zatem sporego nakładu pracy. Czy warto więc inwestować w kotły miałowe? Ostateczna decyzja powinna uwzględniać nasze oczekiwania i potrzeby. Jeżeli liczy się dla nas przede wszystkim cena, a czas poświęcany na obsługę urządzenia ma drugorzędne znaczenie, piec na miał może okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeżeli zaś konieczność ciągłego „doglądania” kotła wydaje się być uciążliwa, lepiej zainwestować w inne systemy grzewcze, których na rynku nie brakuje.

Source: http://kotly.org.pl/mialoweWatch video:

Uniwersalne kotły z podajnikiem PROSAT

Wymiennik kotła składa się z trzech części: komora załadowcza komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne trzecia część - wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900°C i przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika jest podzielona na dwie części za pomocą dźwigni górno - dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo tzn. system dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) system górnego spalania paliwo niskiej kaloryczności. Przy konstruowaniu wymiennika firma kierowała się definicją 3 x t (ang. time, temperature, turbulation).

Komora spalania jest ukształtowana w taki sposób, że w procesie spalania uczestniczy tylko część załadowanego paliwa. Kotły mają stabilną moc, regulowaną poprzez zastosowanie elektronicznego układu sterującego podawanym powietrzem.

1. komora załadowcza - pojemna komora załadowcza wydłużająca czas spalania jednego załadunku paliwa od 6 do 36 godz. 2. komora ceramiczna - podnosi temperaturę podczas procesu dopalania do temperatury powyżej 900°C i przy udziale powietrza wtórnego dopala niespalone gazy podwyższając sprawność urządzenia. 3. duży popielnik - wygodny w użyciu 4. regulowany wlot powietrza - do palenia w kotle bez udziału prądu (odpowiednio przygotowana instalacja w budynku) (opcja) 5. podwójnie izolowane dno - zmniejsza straty ciepła. 6. specjalnie skonstruowany wymiennik stalowy kotła 7. wyczystka wymiennika 8. duży i wygodny otwór załadowczy umieszczony pod skosem, ułatwiający załadunek paliwa 9. bardzo dobra izolacja cieplna urządzenia

ZALETY:

Source: http://www.inteligentne-ogrzewanie.pl/kostrzewa---warmet-200-ceramik.htmlLeave a Replay

Submit Message