[210/278] Marek Matuszewski: Panie Ministrze! Każdy Polak wie, że budownictwo mieszkaniowe moż...

Budownictwo mieszkaniowe

[210/278] Marek Matuszewski: Panie Ministrze! Każdy Polak wie, że budownictwo mieszkaniowe moż...


Articles about budownictwo mieszkaniowe

What articles can you find about budownictwo mieszkaniowe:

Wydatki związane z mieszkalnictwem wykonane zostały w 100%, natomiast w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 35,4%.

Dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego w 1999 r. nie jest tak bardzo widoczne w wydatkach budżetu państwa, ponieważ jest ono wspierane poprzez ulgi budowlane i uwidacznia się w zmniejszonych dochodach budżetu państwa.

Wydatki związane z mieszkalnictwem w 1999 r. w stosunku do planu i wykonania z 1998 roku przedstawiają się następująco:

Tabela nr 8: Wydatki budżetu  na budownictwo mieszkaniowe w latach 1998 i 1999 w tys zł.

Wyszczególnienie 1998 1999 Budownictwo   mieszkaniowe, z tego: 2.610.301 1.679.539 –   refundacja premii gwarancyjnych i wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych 2.269.289 1.460.615 – Krajowy   Fundusz Mieszkaniowy 332.264 203.924 –   dofinansowanie Funduszu Hipotecznego 8.748 15.000

Źródło: Ustawa budżetowa z 1998 i 1999 r., dane statystyczne GUS.

Na refundacje premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych przeznaczono w 1999 r. 911.400 tys. zł. Premie gwarancyjne wypłacone zostały w związku z likwidacją ponad 211 tys. rachunków książeczek mieszkaniowych. Średnia wysokość premii gwarancyjnej wyniosła ok. 7 tys. zł.

Zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego spowodowane było większym niż planowano zapotrzebowaniem środków na refundację premii gwarancyjnych i na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. Na wykup odsetek przeznaczono 609.151 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, a na dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 150.000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Tags: Budownictwo mieszkaniowe, prace

Source: http://transwoj-bis.pl/O firmie. Opis działalności firmy.

TRANSWOJ-BIS Sp. z o.o. to firma budowlana, której głównym profilem działalności jest szeroko pojęte budownictwo oraz usługi transportowe.

Specjalizujemy się w budowie domów, realizacjach obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej „pod klucz”, robotach termomodernizacyjnych budynków mieszkaniowych, robotach drogowych – brukarskich, robotach remontowo–adaptacyjnych, robotach ziemnych, oraz szeregu innych usłgach budowlanych.

Wśród naszych partnerów możemy wymienić Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową, Inwestorów prywatnych i innych.

Dysponujemy zapleczem magazynowo–biurowym oraz sprzętowym przy ul. Zaciszańskiej 18b w Częstochowie.

Posiadamy sprzęt niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć jak również do wynajmu dla jednostek zewnętrznych:

Zatrudniamy stałą, wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników (ponad 60 osób) co pozwala nam podejmować nowe zadania z zakresu budownictwa i gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

» Więcej o działalności firmy «

Source: https://plynnoscfinansowa.wordpress.com/tag/budownictwo-mieszkaniowe/

Leave a Replay

Submit Message